Více o mně

Mnoho let jsem na sobě intenzivně pracovala. Mám za sebou spousty odbloků, terapií a ozdravných procesů. Prošla jsem řadu seberozvojových kurzů a seminářů. Hodně jsem se toho naučila a pochopila.

Jsem za všechna tato poznání vděčná.

Nyní už naučené techniky moc nepoužívám. Nemám tu potřebu. Vnímám, že vše se harmonizuje a ladí samo, když si zvědomuji sebe, své vědomé bytí a žiju v přítomnosti, bez tlaku mysli.

Do života mi také vstoupilo malování MANDAL. Je to krásná meditace, která přináší mnohovrstevný vhled, jenž do mandal proniká. Mandaly tvořím s vnitřní radostí.


Dnešní dobu vnímám jako období, ve kterém se potřebujeme více uvědomit. Zvědomit si sami sebe, svoji podstatu, která je ve stálé jednotě s božím principem – Zdrojem a všeobjímající Láskou.

Věřím ve spolupráci, která probíhá ve vzájemném propojení duší a v láskyplné komunikaci.

Vzájemnou spoluprací, ochotou naslouchat jeden druhému a respektováním rozdílností názorů se posunujeme, podporujeme a udržujeme světlo lásky v nás.